Środki Trwałe

    Program Środki Trwałe to system ułatwiający ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz pozostałych składników majątku firmy.

    Program przechowuje wszystkie niezbędne dane o podmiotach i notuje wszelkie zmiany.  Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RaksSQL.

     Moduł Środki Trwałe umożliwia otwarcie i zamknięcie roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu kalendarzowym. Pozwala również na jednoczesną pracę w kilku latach obrachunkowych.

     Program daje możliwość na niezależne prowadzenie amortyzacji księgowej i podatkowej.

     Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach możemy automatycznie generować odpisy amortyzacyjne ( metoda liniowa, degresywna, jednorazowa). Moga być one dokonywane z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub roczną. Proces amortyzacji środka trwałego musi odbywać się z zachowaniem reguł chronologii operacji. Program został wyposażony w zestaw najczęściej używanych wzorców księgowania.

 

Zamów bezpłatną wersję DEMO