KADRY I PŁACE

   Aplikacja wspomaga obsługę kadrowo-płacową firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnością praca jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji.   

   Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co usprawnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

     System pozwala na pełną ewidencję wynagrodzeń, generowania list płac oraz umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnej strukturze układu kosztów. Odpowiada za gromadzenia i archiwizację danych o pracownikach.  Program Kadry i Płace umozliwia wystawiania przelewów z tytułu wynagrodzenia oraz pozwala na składanie deklaracji podatkowej drogą elektroniczną.

 

 

Zamów bezpłatną wersję DEMO