RaksSQL dla Biur Rachunkowych


RaksSQL dla Biur Rachunkowych to zintegrowany system informatyczny, który powstał na bazie 20- letnich doświadczeń firmy Raks.  Korzysta z niego ponad tysiąc biur rachunkowych. Aplikacja składa się z kilkunastu modułów.

Mogą one funkcjonować samodzielnie lub w całości tworząc jeden system. Jego elementy można dowolnie konfigurować w zależności od potrzeb. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS współpracując z programem Płatnik.

Zawarte w nim moduły wspomagają pracę w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowych i ryczałtu,kadr i płac, ewidencji i amortyzacji środków trwałych, deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych, analiz finansowych, oraz kontroli i zarządzania pracą księgowych.