Księga Handlowa

    Umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o ustawę o rachunkowości. Moduł Księga Handlowa wyposażony jest w funkcjonalności pozwalające między iinymi na stworzenie wielopoziomowego planu kont, podział na dzienniki cząstkowe oraz definiowanie zestawień księgowych. Program posiada również zabezpieczenia przed przypadkowym usunięciem dokumentów księgowych z systemu   

    Księga Handlowa pozwala na automatyczną generację i przesyłanie deklaracji VAT do odpowiedniego urzędu droga elektroniczną. Wszystkie dane potrzebne do jej wypełnienia pobierane są z bazy programu, dzięki czemu użytkownik unika pomyłek.

    Program rejestruje również czas pracy, ilość i wartość wprowadzanych i zaksięgowanych dokumentów. Istnieje również możliwość archiwizacji dokumentów w formie elektronicznej.

Zamów bezpłatną wersję DEMO