Księga Handlowa   

     To w pełni zintegrowany system  stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firmy. Realizuje wszystkie operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez  rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawień i raportów. System znaczników, automatów i wzorców pozwala na elastyczne i szybkie księgowanie dokumentów.

     Dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych.Wszystkie zgromadzone dane dostępne są w całym systemie i kontrolowane za pomocą uprawnień. 

     Wielką zaletą  jest możliwość zachowania ciągłości pracy i wszystkich wprowadzonych danych niezależnie od prowadzonej w danym roku ewidencji księgowej.

     Program posiada moduł ewidencji rozrachunków, który jest ściśle zintegrowany z ewidencją księgową. Takie rozwiązanie daje szereg udogodnień m.in. tworzenie rozrachunków na etapie powstawania dokumentów źródłowych.

     System pozwala na składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Warunkiem niezbędnym do wysłania deklaracji jest złożenie pod nią bezpiecznego podpisu elektronicznego.

    Dzięki możliwości rejestracji czasu pracy oraz wartości wprowadzanych i zaksięgowanych dokumentów, można określić ilość jak i efektywnośc pracy w danych okresie.

Zamów bezpłatną wersję DEMO