Wszystkie poniżej opisane rozwiązania działają u klientów i zostały wykonane na ich potrzeby. Jeśli wśród tych rozwiązań nie znajdziecie Państwo takiego, które spełnia Wasze wymagania, to proszę się z Nami skontaktować. Jesteśmy otwarci na przygotowanie aplikacji, która ułatwi Państwu pracę.

1. Transformaty

Napisaliśmy transformaty do różnych formatów plików xml, m.in. Falcon, Hipermarket, Wf-Mag, Symfonia, Comarch, Small Business. Transformaty umożliwiają rozksięgowanie dokumentów bezpośrednio w RAKS SQL na podstawie plików xml wygenerowanych z innych systemów.

2. Aplikacja do ewidencjonowania odpadów przyjętych od klientów z możliwością ewidencjonowania ilości odpadów na tabletach lub telefonach

Aplikacja Zarządzanie odpadami umożliwia zarządzanie ilościami odpadów przyjętych od klientów. Dodatkowo jest ona zintegrowana z aplikacją mobilną, w której osoby zabierające odpady wpisują ilości jakie zostały odebrane. Następnie z urządzeń tych można przesłać dane do aplikacji zainstalowanej na komputerze. W aplikacji istnieje możliwość wygenerowania faktur za dany okres. Na fakturze umieszczone są informacje o ilościach zebranych w danym dniu.


3. Generowanie not księgowych oraz faktur sprzedaży na podstawie pliku Excel

Generator umożliwia zaczytanie z pliku Excela danych not księgowych lub faktur sprzedaży i na jej podstawie generowane są dokumenty.

4. Generowanie not księgowych, które automatycznie naliczają koszty zgodnie z przepisami ujętymi w artykule https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-naliczac-40-euro-za-opoznienie-w-terminie-zaplaty

5. Generowanie faktur sprzedaży na podstawie przedpłat, które zostały wpłacone na konto bankowe

Aplikacja umożliwia wygenerowanie faktury do przedpłaty dokonanej na konto bankowe. Czasami zdarza się zapomnieć o wystawieniu faktury sprzedaży. Po wybraniu odpowiedniego znacznika i przypisaniu go do transakcji bankowej aplikacja generuje fakturę sprzedaży. Aplikacja może być wywołana ręcznie poprzez przycisk lub jako usługa w systemie Windows.

6. Generator dokumentów eDD na podstawie faktur sprzedaży wystawionych w RAKS SQL.

Aplikacja umożliwia wygenerowanie dokumentów eDD w wersji XML, które później można wczytać do na portal PUESC i je wysłać. Opis eDD pod linkiem https://puesc.gov.pl/uslugi/zloz-dokumenty-edd-dla-przemieszczenia-do-odbiorcow-zwolnionych

7. Importer dokumentów kasowych z Wf-Mag

8. Import zdarzeń oraz czasu pracy z Excela

9. Import zamówień z Excela

10. Import dokumentów księgowych z dowolnego formatu pliku z innych systemów sprzedażowych.

11. Import rozrachunków z dowolnego formatu pliku z innych systemów sprzedażowych.

12. Aplikacja umożlwiająca przypisanie konkretnej części opisu transakcji bankowej do znacznika jaki powinien się pod nią podpiąć


Aplikacja zawiera słownik, w którym możemy powiązać część opisu z transakcji bankowej do znacznika, który powinien się pod nią podpiąć. W RAKS w tej chwili istnieje możliwość przypisania kontrahentów po numerze konta bankowego i wówczas taki kontrahent powiązuje się z daną operacją. Jednak często zdarza się, że dana transakcja ma ten sam opis lub fragment opisu, którą ją identyfikuje (np. transakcje split payment lub payu itp.). Wówczas w słowniku naszej aplikacji można przypisać taki opis do znacznika, który się powinien pod nią podpiąć. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy wiązać za każdym razem operacji z takim samym opisem na każdym wyciągu.