Budżetowanie i Analizy

    Program jest kompleksowym narzędziem służącym do planowania, raportowania oraz przeprowadzania analiz. System daje możliwość tworzenia budżetów, planowania długookresowego i bieżącej kontroli budżetów. Tworzenie modelu budżetowego dostosowane jest do specyfiki przedsiębiorstwa.

    Program umożliwia łatwą komunikację z Microsoft Excel, co pozwala na bezpośredni eksport danych i zestawień z systemu RaksSQL oraz daje możliwość definiowania i wykorzystywania z arkuszem wielu zestawień.

    Zakres funkcjonalny modułu obejmuje między innymi narzędzia do planowania i budżetowania, rachunek przepływów według wzoru ustawy o rachunkowości, zestawienie zmian w kapitale własnym.

    System wyposażony jest również w zaawansowany Generator Raportów i Analiz, który oferuje szeroką gamę gotowych zestawień, a także możliwość projektowania od podstaw własnych raportów.

    

Zamów bezpłatną wersję DEMO