Środki Trwałe   

     System wspomaga w zarządzaniu majątkiem trwałym firmy. Ułatwia ewidencjonowanie oraz aktualizację środków trwałych. Przechowuje dane o składnikach majątku przedsiębiorstwa, również  z uwzględnieniem dokonanych na nich operacji.

     Użytkownik ma możliwość pracy w kilku latach obrachunkowych, bez konieczności zamykania poprzednich okresów. Kartoteki zawierają pełne informacje o środkach trwałych takich jak dane ewidencyjne, plany amortzacji czy polecenia służbowe. Program umożliwia prowadzenie amortyzacji przy użyciu trzech metod: liniowej, agresywnej oraz jednorazowej.

     W celu odciążenia użytkownika od samodzielnego kontrolowania reguł chronologii program został wyposażony w rozbudowany system podpowiedzi i kontroli, którego działanie polega na automatycznym podpowiadaniu prawidłowych dat wszystkich operacji i niedopuszczaniu do wprowadzania niepoprawnych wartości.

    Odpisy amortyzacji mogą być dokonywane z częstotliwością miesięczną, kwartalną bądź roczną. 

    Zawarte w systemie raporty zapewniają całkowitą kontrolę nad stanem majątkowym firmy.  

Zamów bezpłatną wersję DEMO